اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی دارای 21 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاروانسراها

دانلود پاورپوینت با موضوع کاروانسراها دارای 21 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :21اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاخ گلستان

دانلود پاورپوینت با موضوع کاخ گلستان دارای 25 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :25اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس به نا...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه ی درس طراحی معماری اتاق عمل

دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه ی درس طراحی معماری4 اتاق عمل دارای 11 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز

دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز دارای 14 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :14اسلاید فرمت فایل: .ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحق...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موزه یهودیان برزیل

دانلود پاورپوینت با موضوع موزه یهودیان برزیل دارای 5 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :5اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موزه ی بوردا

دانلود پاورپوینت با موضوع موزه ی بوردا دارای 7 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :7اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس به نا...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موزه هولوکاست

دانلود پاورپوینت با موضوع موزه هولوکاست دارای 10 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :10اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس به...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت موزه هنرهای معاصر دارای 8 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :8اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری سبک خراسانی

دانلود پاورپوینت با موضوع معماری سبک خراسانی دارای 13 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :13اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرا...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری روم

دانلود پاورپوینت با موضوع معماری روم دارای 20 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :20اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس نام ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فضای معماری مدرسه

دانلود پاورپوینت با موضوع فضای معماری مدرسه دارای 5 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید :5اسلاید فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل